Ceník

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní cenu Vám sestavíme na míru po vzájemné domluvě. Cena závisí na několika faktorech - zda se jendá o právnickou či fyzickou osobu, placení DPH, zda se vede účetnictví či daňová evidence, zda společnost účtuje střediska, nebo vede účtování podle zakázek atd.

 

Cena za zpracování mezd je včetně přihlášení / odhlášení zaměstnanců. Poplatek za převzetí účetnictví si neúčtujeme.

Orientační ceník:

Účetnictví  

počet položek měsíčně

1 položka = zaúčtování MD / D

cena za měsíc
do 50 položek 2.800 Kč
51 - 100 položek 2.300 - 4.200 Kč
101 - 200 položek 3.600 - 5.800 Kč
201 - 300 položek 5.000 - 7.500 Kč
301 a více položek dle dohody
   
Daňová evidence  
1 položka = 1 řádek v peněžním deníku 35 Kč/položku (minimálně 1 000 Kč za měsíc)
přiznání k DPH měsíčně 500 Kč
přiznání k DPH čtvrtletně 1000 Kč
   
Zpracování mezd  
dohody o provedení práce 150 Kč za 1 zaměstnance
ostatní pracovní poměry 200 Kč za 1 zaměstnance 
   
Přiznání k dani z příjmů  
právnické osoby 5.500 - 10.000 (dle složitosti)
fyzické osoby:  
- příjmy ze zaměstnání 500 - 1.200 (dle složitosti)
- příjmy OSVČ + ostatní příjmy 2.000 - 5.000 (dle složitosti)
Přiznání k silniční dani 150 Kč/ auto

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

D&D International s.r.o.

Podnikatelská 565

190 11 Praha 9

IČO: 29042836

DIČ: CZ29042836

 

Odpovědná osoba:

Ing. Petra Tyšerová